17 april 2023

EPS brandgedrag en circulaire economie

EPS, oftewel geëxpandeerd polystyreen, is een veelzijdig materiaal dat in verschillende producten wordt gebruikt, waaronder verpakkingen, isolatie en bouwmaterialen. Maar wat is de relatie tussen EPS-brandgedrag en de circulaire economie?

In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de rol van EPS in de circulaire economie en hoe het brandgedrag van EPS hierbij een belangrijke factor is. We kijken naar de voordelen van een circulaire economie en hoe EPS kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Wat is EPS?

EPS is een veelzijdig materiaal dat wordt geproduceerd door polystyreenkorrels te expanderen onder invloed van stoom.

Het resultaat is een materiaal dat licht, isolerend en sterk is en in verschillende toepassingen wordt gebruikt, van verpakkingen tot isolatiemateriaal. In dit artikel zullen we ons richten op de rol van EPS in de circulaire economie en de relatie tussen het brandgedrag van EPS en deze economie.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen en het minimaliseren van afval en vervuiling.

In plaats van producten te maken, gebruiken en weg te gooien, worden materialen en producten hergebruikt en gerecycleerd. Dit zorgt voor een meer duurzame benadering van het gebruik van hulpbronnen en vermindert de impact op het milieu.

Waarom is EPS belangrijk voor de circulaire economie?

EPS is een materiaal dat goed kan worden gerecycleerd en hergebruikt, wat het tot een belangrijk materiaal maakt voor de circulaire economie.

Het kan worden omgezet in nieuwe EPS-producten of worden gebruikt als grondstof voor andere toepassingen, zoals isolatiemateriaal. Dit zorgt voor een meer efficiënte benadering van het gebruik van hulpbronnen en vermindert de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd.

De relatie tussen EPS-brandgedrag en de circulaire economie

Het brandgedrag van EPS is een belangrijke factor in de circulaire economie, omdat het van invloed is op de manier waarop het materiaal kan worden gerecycleerd en hergebruikt.

Brandvertragende additieven in EPS kunnen het recyclingproces bemoeilijken, waardoor het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het brandgedrag van EPS zo duurzaam mogelijk is. Dit kan worden bereikt door het gebruik van duurzame brandvertragende additieven en het verminderen van de hoeveelheid additieven die worden gebruikt.

EPS Afval

Voordelen van een circulaire economie

 • Verlaging van afval en vervuiling
  Door materialen en producten te hergebruiken en te recycleren, wordt de hoeveelheid afval verminderd en wordt de impact op het milieu verminderd.
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
  Een circulaire economie maakt efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen door materialen en producten te hergebruiken en te recycleren, waardoor de vraag naar nieuwe hulpbronnen wordt verminderd.
 • Creëren van nieuwe economische kansen
  Een circulaire economie kan nieuwe economische kansen creëren door het gebruik van materialen en producten te heroverwegen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.
 • Verlaging van de CO2-uitstoot
  Door materialen en producten te hergebruiken en te recycleren, kan de CO2-uitstoot worden verminderd doordat er minder nieuwe materialen en producten hoeven te worden geproduceerd.

De kracht van EPS is dat het materiaal een constante isolatie biedt waarbij grote overspanningen gerealiseerd kunnen worden, daarnaast is het 100% recyclebaar en de verwerking wordt als zeer positief ervaren. Met name het veilig verwerken zonder extra beschermingsmiddelen.

Bij Wanden-Units produceren en installeren we sandwichpanelen van verschillende isolatiematerialen. De kwaliteit die wordt ingezet is een SE-kwaliteit, wat staat voor ‘Self Extinguishing’ (zelfdovend). De laatste jaren wordt er steeds meer gekeken naar de brandveiligheid van isolatiematerialen.

Om die reden verwachten wij in 2024 over te gaan naar circulair EPS via onze partner:
Recycling EPS

Benieuwd hoe EPS afval recycleren in zijn werk gaat? Bekijk de video van De Vries Recycling over circulaire afvalverwerking van EPS.

Classificatie brandklasse B-s1, d0

Inmiddels is ons EPS-paneel ook getest met een classificatie “brandklasse B-s1, d0”, wat uitzonderlijk is voor de EPS-panelen industrie.

Veelgestelde vragen over EPS en circulaire economie

 • Is EPS schadelijk voor het milieu?
  • EPS kan schadelijk zijn voor het milieu als het niet op de juiste manier wordt verwerkt. Echter, wanneer EPS op de juiste manier wordt gerecycleerd en hergebruikt, kan het juist bijdragen aan een duurzame toekomst.
 • Kan EPS worden gerecycleerd?
  • Ja, EPS kan worden gerecycleerd en hergebruikt. Het kan worden omgezet in nieuwe EPS-producten of worden gebruikt als grondstof voor andere toepassingen.
 • Wat is de beste manier om EPS te recycleren?
  • Het recycleren van EPS kan het beste gebeuren door het materiaal eerst te comprimeren en vervolgens te smelten en om te zetten in nieuwe producten of grondstoffen voor andere toepassingen.
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn EPS-afval op de juiste manier wordt verwerkt?
  • U kunt ervoor zorgen dat uw EPS-afval op de juiste manier wordt verwerkt door het gescheiden te houden van ander afval en het te brengen naar een speciale EPS-recyclingfaciliteit of in te leveren bij een inzamelpunt.

 

Lees meer van onze artikelen

09 mei 2023

Prefab bouwen: Nieuw tijdperk van slim & snel bouwen

Lees meer

25 april 2023

Wat zijn sandwichpanelen?

Lees meer

27 maart 2023

Modulair bouwen met sandwichpanelen

Lees meer